Guillermo González (+34) 659 44 11 09 || Sofia Freitas (+34) 670 24 26 87 URGENCIAS 24 H